Anna Nyberg

När rummet är bilden 

augusti - oktober 2020 

instagram @annanyberh >

När rummet är bildenDu åker genom ett bergslandskap, serpentinvägen gör en ny sväng och bilden av landskapet förändras helt. Det som tidigare var förgrund är nu bakgrund. Din egen plats i landskapet påverkar din bild och upplevelse av berget, bergstopparnas placering är densamma och landskapet är det samma du är den samma men bilden är ny. Kroppens perception är ett annat seende än ögonens. Jag vill skapa en målerisk installation där besökarens perception, hens upplevelse av rummets rymd utmanas. Med hjälp av måleri och textil vill jag bygga måleriska rum att gå in i, låta seendet och kroppens upplevelse vara likvärdiga. Genom att tänka in betraktarens rörelser och placering i rummet/konstverket, kunna förändra hens uppfattning om ”bildens/konstverkets” proportioner, perspektiv, förgrund, horisont, färgens lyskraft och ja även tyngdlag. Låta det befintliga rummet upplösas inför blicken av konstverket och rummet.
Mina visuella verk är som redogörelser över att försöka förstå varandet och en verklighet som för mig ter sig flyktig och föränderlig. I en tecknad bild finns ofta en perspektivisk uppbyggnad för att uttrycka rumslighet. Hur ter sig en linje direkt applicerad i rummet upplevd av kroppen? Kan kroppen känna av teckningen och själv skapa sig ett eget nytt rum? Kan jag befria färgen från teckningen och även färgen från tinget? Kanske kan man känna målningens färg i ryggen, eller se runt hela sig själv och där känna igen sig. Allt detta vill jag provas på plats och i full skala 1.1